Вінниця
06.12.2023
-1.81° C
Вгору

Південний Буг потребує системного контролю стану якості води

Поверхневі води є особливим природним ресурсом, що має стратегічне значення для будь-якої держави. За рейтингом ЮНЕСКО Україна посідає 95 місце серед 122 країн  світу  за  рівнем  раціонального  використання водних ресурсів та якості води. Людство все  більше  занепокоєне  масштабами  забруднення водних ресурсів і потребує подальшого вивчення  і  прийняття  невідкладних  рішень щодо їх збереження. Згідно з даними ЮНЕСКО на  сьогодні  у  світі  понад  1,5  млрд.  людей  не мають доступу до якісної питної води.

Про це пише “Місто“.

Вода, як ресурс, визначає тенденції розвитку всіх галузей економіки. Науково необґрунтоване антропогенне навантаження, посилене зміною клімату, призводить до кількісної та якісної деградації річок України. І Південний Буг не виключення.

Усі річки Вінниччини області належать до басейнів трьох основних рік України – Південного Бугу (62%),  Дністра  (28%)  і  Дніпра  (10%).  Жив-ляться річки дощовими (48%), сніговими (25%) і підземними водами (27%). Мінералізація води гідрокарбонатно-кальцієва. Всього територією області  протікає  3,6  тисячі  річок,  загальною протяжністю  11,8  тис.  км.  Пересічна  густота річкової  мережі  становить  0,45  км/км².

 Загалом, річки Вінницької області можна поділити за такими категоріями:

1.   Великі річки – 2 (Південний Буг і Дністер).

2.   Середні річки –  4  (Соб,  Гірський  Тікич, Мурафа, Рось).

3.   Малі річки (довжиною понад 10 км) – 226.

4.   Струмки (довжиною менше 10 км) – 3368 .

«Антропогенний вплив (людська діяльність та робота промисловості) на  водні  об’єкти  в світі, Україні та Вінницькій області має тенденцію до збільшення та поширення. Тому визначальним і надважливим фактором є проведення систематичного моніторингу водних екосистем та підтримування їх в належному екологічному стані» – пише у своєму дослідженні про стан якості води річки Південний Буг у межах Вінницької області ( квітень 2022) кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»  Григорій Хаєцький.

За результатами його дослідження, основні проблеми, що негативно впливають на якість води річки Південний Буг, виникають  в  результаті  невідповідного  очищення побутових стічних вод, слабкого контролю  за  скиданням  промислових  стічних  вод, втрати і руйнування водозбірних площ, нераціонального розміщення промислових підприємств, збезлісення та нераціональних методів ведення сільського господарства. Промислове і сільськогосподарське навантаження на екосистеми річок і на навколишнє середовище загалом постійно зростає, особливо в останні десятиріччя. Отри-мані результати гідрохімічних показників вимірювань свідчать про забруднення води річки Південний Буг нітратами, нітритами, органічними сполуками  та  фосфатами.  Але  загалом  якість води за більшістю хімічних показників безпечна і може бути використана для культурно-побутових та господарсько-питних потреб.

У лютому 2023 року Державне агенство водних ресурсів України вчергове здійснило дослідження якісного стану водних об’єктів басейну річки Південний Буг.

Спостереження здійснювалось по 49 пунктах моніторингу (з 50 передбачених Програмою). З них 15 – у місцях питних водозаборів. Також у лютому 2023 року відбувся черговий відбір проб для встановлення  вмісту пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин у частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод річок області.

Результати виконаних протягом лютого місяця лабораторних досліджень за основними показниками наведені в інфографіці.

У серпні відбувся черговий відбір проб для встановлення  стану  масивів поверхневих вод у басейні р. Південний Буг. Відповідно до Програми державного моніторингу вод спостереження здійснювались на 50 пунктах моніторингу (з 50 передбачених Програмою).

Лабораторія моніторингу вод Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг продовжує щомісяця виконувати моніторинг поверхневих вод для встановлення якісного  стану  масивів  у басейні  р. Південний Буг.

Проаналізувавши екологічний стан р. Південний Буг, за даними відкритих

джерел даних екологічного моніторингу, підтверджено, що основним

забруднювачем в межах м. Вінниця є скиди зливних вод. Поверхневе

забруднення формується за рахунок вкрай незадовільного стану територій

прибережно-захисних смуг, підприємств, прилеглих територій індивідуальних будинковолодінь.

Контроль за станом води річки Південний Буг на території міста Вінниці здійснюється акредитованими лабораторіями різних установ, але основна проблема полягає у тому, що прибережні смуги на значних проміжках залишаються недослідженими. Тому постійний моніторинг стану поверхневих вод є важливим заходом попередження неконтрольованого забруднення і погіршення якості водних ресурсів.

Коментарі у Facebook
Поділиться новиною
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin