Наверх

Батьки можуть отримати кошти на няню: що для цього треба зробити

Батьки малечі на Вінниччині можуть отримати соціальну послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»Згідно з її умовами, доглядати дитину буде будь-яка фізична особа-підприємець, юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.  

Хто має право на отримання послуги «муніципальної няні» 

Право на отримання щомісячної компенсації послуги «муніципальна няня» за здійснення догляду за дитиною протягом місяця мають право: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України. 

Компенсацію послуг няні не можуть отримувати батьки, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, якщо вони вже отримують грошову допомогу відповідно до законодавства, отримувачам послуги «муніципальна няня», які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (абзац четвертий пункту 5 Порядку). 

Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати, відпустку для догляду за дитиною та інші гарантії. Компенсація такої послуги надається отримувачам послуги за умови зайнятості кожного з батьків, або опікунів дитини.

Розмір компенсації 

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» в розмірі 1921 грн (прожитковий мінімум на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року), за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше від вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги «муніципальна няня». 

  

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років (3842 гривні у 2021 році), установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги. 

Як отримати послугу 

 Через портал Дія, через сайт Міністерства соціальної політики.  

За місцем проживання через фронт-офіси місцевих громад. 

Порядок отримання послуги 

Укласти договір з муніципальною нянею 

Договір укладається в письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею і повинен містити зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги “муніципальна няня”, місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб). 

Звернутися за місцем проживання до фронт-офісів місцевих громад та надати документи у паперовій або електронній формі: 

заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”; 

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку; 

копію договору, укладеного з муніципальною нянею (скановану копію – в електронній формі); 

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), за місяць, в якому подано заяву (в електронній формі зазначаються відомості, що підтверджують такі витрати); 

копія свідоцтва про народження дитини/легалізованого документа про народження дитини, якщо вона народжена за кордоном та не має свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України (в електронній формі зазначаються відомості про свідоцтво про народження дитини або додається сканована копія легалізованого документа про народження дитини, якщо вона народжена за кордоном); 

копія паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (для паперової форми); 

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства) (скановану копію – в електронній формі); 

копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для паперової форми); 

копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) (скановану копію – в електронній формі); 

копію довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби) (скановану копію – в електронній формі); 

копію медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю) (скановану копію – в електронній формі); 

копію трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” “та документа з місця роботи, що підтверджує  надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців) (скановану копію – в електронній формі); 

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю) (скановану копію – в електронній формі). 

Увага! На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або удосконалений електронний підпис. 

Строк розгляду заяви 

Рішення про призначення/відмову у призначенні компенсації послуги “Муніципальна няня” приймається ОСЗН протягом 10 робочих днів, про що упродовж 3 робочих днів після його ухвалення повідомляється заявнику. 

Підстави для відмови у призначенні компенсації: 

 Відмовити у призначенні компенсації можуть у випадку подання пакета документів не в повному обсязі; відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; установлення факту порушення вимог, які встановлені до «муніципальної няні»; встановлення факту порушення вимог, які встановлені до отримувача послуги «муніципальна няня». 

  

Коментарі у Facebook
Поділиться новиною
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin